Stibat chauffeurs behalen SKO certificaat

De chauffeurs van de Stibat ophaalservice hebben hun SKO certificaat behaald. Om dit certificaat te behalen zijn zij uitgebreid theoretisch getoetst door Hobéon SKO en een onafhankelijke veiligheidsadviseur.

De chauffeurs zijn getoetst op hun kennis met betrekking tot bestaande wet- en regelgeving rondom het transport van gevaarlijke (afval)stoffen. Ook zijn de chauffeurs (theoretisch) getoetst op de instructies die gelden wanneer zij afgedankte batterijen ophalen bij een inleverpunt.

Certificaat op maat

Het SKO certificaat is speciaal op maat gemaakt voor Stibat door Hobéon SKO, waarbij zij het niveau van het certificaat hebben gewaarborgd. Een veiligheidsadviseur heeft tevens de kwaliteit van de ondervraging getoetst en het proces bewaakt. Middels een individuele ondervraging is de vakbekwaamheid van de chauffeurs getoetst. Alle chauffeurs hebben de test met glans doorstaan. Met het behalen van het certificaat hebben de chauffeurs laten zien ze alle kennis in huis hebben rondom het veilig en verantwoord inzamelen en transporteren van gevaarlijke (afval)stoffen, en de kennis over de algemene werkwijze met betrekking tot het ophalen van de afgedankte batterijen bij een inleverpunt.

Chauffeur Cosmere

Met dit certificaat kunnen de chauffeurs bij de inleverpunten aantonen dat ze in het bezit zijn van een op maat gemaakt certificaat gericht op het veilig en verantwoord omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen en afgedankte batterijen. Zij mogen de volgende titel dragen: Chauffeur Ophaalservice Mobiele EnergieDragers (MED) Kleine Recyclebare Producten (KRP), ofwel chauffeur Cosmere.

In 2017 zal de kennis ook in de praktijk worden getoetst.