Procedure en kosten

De deelnemende fietsproducenten en importeurs betalen op basis van de op de markt gebrachte accu's een beheerbijdrage per kilo aan Stichting EPAC. Stichting EPAC draagt vervolgens zorg voor een veilige en verantwoorde inzameling en recycling. Door vooraf een beheerbijdrage te betalen, komen producenten en importeurs niet voor onverwachte kosten te staan en is het verantwoord inzamelen van de accu's in de toekomst geborgd.

Toetredingsovereenkomst

Via de website kunt u zich eenvoudig aanmelden als klant. U tekent een toetredingsovereenkomst en heeft zo de zekerheid dat Stibat uw wettelijke taken overneemt: de inname en verantwoorde verwerking van batterijen. En uiteraard de registratie als producent of importeur en de verplichte rapportage aan de overheid

MyBatbase

Wij zorgen ervoor dat uw beheerbijdrage overeenkomt met de voor u te maken kosten. Daarom biedt Stibat een eenvoudig online opgavesysteem: myBatbase. In myBatbase rapporteert u hoeveel accu’s u op de Nederlandse markt brengt. Het gaat dan om accu’s die u heeft geproduceerd of geïmporteerd en doorverkocht aan bedrijven of consumenten in Nederland. Aan de hand van uw opgave berekenen wij uw beheerbijdrage per accu. Wij gebruiken hiervoor de geldende tarieven.

Download tarievenlijst beheerbijdrage 2017 NL Download Management fees list 2017

Inzamelmiddel of opslag vol?

Is uw inzamelmiddel of opslag vol, dan belt u gratis met 0800 - 022 5001. Of u stuurt een e-mail naar ophaalservice@stibat.nl. Onze ophaaldienst, een vast team van ervaren, vakbekwame chauffeurs haalt de afgedankte accu’s bij u op. Zij kunnen zich op uw verzoek legitimeren, zodat u zeker weet dat de accu’s in goede handen zijn.

Stibat-sorteercentrum

Afgedankte accu’s komen na inzameling terecht bij het landelijke Stibat-sorteercentrum in Lelystad. Professionals sorteren de afgedankte batterijen hier en slaan deze op voor transport. In verschillende Europese landen werken erkende specialisten aan zorgvuldige recycling van de batterijen.

Instructiekaart en richtlijnen inname

Accu’s innemen dient zorgvuldig te gebeuren. Het is noodzakelijk dat u dit veilig en op een verantwoorde manier uitvoert; zo voldoen alle inzamelmiddelen aan strenge eisen voor veilige opslag en transport. Wilt u meer weten over de inzameling van fietsaccu’s? Kijk dan bij onze instructiekaart en e-learningmodules.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Wilt u zich direct aanmelden? Dat kan bij Aanmelden.

Harm Noorman

Manager Producenten Services

Lia Schenk

Medewerkster Producenten Services

Aanmelden

Wilt u deelnemer worden? Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Opgave doen in myBatbase

Als importeur van elektrische fietsen of fietsaccu’s bent u verplicht te registreren hoeveel batterijen u op de Nederlandse markt brengt.

Wat doet Stibat voor mij?

Stibat helpt u graag bij het uitvoeren van uw verplichtingen. Hoe we dat doen, leest u hier.