Wat zijn mijn verplichtingen?

Importeert u (producten met ingebouwde) batterijen? En verkoopt u deze op de Nederlandse markt? Dan dient u te voldoen aan de producentenverplichting uit het Besluit beheer batterijen en accu's 2008.

Stibat helpt u

U heeft vier belangrijke verantwoordelijkheden:

  • Zorgen voor een landelijk dekkend inzamelnetwerk (per gemeente minimaal één inleverpunt per tweeduizend inwoners).
  • 45 procent van de batterijen die u op de markt brengt inzamelen.
  • Batterijen recyclen met de schoonste en best beschikbare verwerkingstechnieken.
  • Consumenten voorlichten over gescheiden batterijeninzameling en het belang daarvan.

Stibat neemt u deze verantwoordelijkheden graag uit handen. U betaalt ons een kleine beheerbijdrage per batterij en wij zorgen voor een veilige en verantwoorde inzameling, sortering, recycling van afgedankte batterijen en de consumentencommunicatie. Ook verzorgen we de registratie als importeur bij de batterijenopgave aan de overheid.

Ontdek uw verantwoordelijkheid

De batterijstroom bepaalt of de producentenverplichting voor u van toepassing is. In de praktijk hebben bedrijven vaak meerdere batterijstromen. Voor de ene stroom batterijen geldt dan wel een producentenverplichting en voor de andere niet. Beantwoord onderstaande vragen en vind uit of u een verplichting heeft.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Direct aanmelden? Dat kan bij Aanmelden.

Harm Noorman

Manager Producenten Services

Lia Schenk

Medewerkster Producenten Services

Wat doet Stibat voor mij?

Stibat helpt u graag bij het uitvoeren van uw verplichtingen. Hoe we dat doen, leest u hier.

Procedure en kosten

Stibat regelt het hele proces van inzamelen, sorteren en recyclen van de afgedankte huishoudelijke batterijen en accu’s. Wat doet u? Dat leest u hier.

Aanmelden

Wilt u deelnemer worden? Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.