Privacy Policy

Stibat beschermt de privacy van haar relaties en websitebezoekers conform de Nederlandse Privacywetgeving. Stibat zal de door u geregistreerde gegevens en uw e-mailadres in het bijzonder, niet delen met derden, tenzij dit uittdrukkelijk aan u is vermeld en u daartoe toestemming heeft gegeven.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u op deze website invult, worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen voor het beantwoorden van uw vragen en om te reageren op uw opmerkingen. Uw persoonlijke informatie wordt niet verstrekt of verkocht aan derden. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens worden gevolgd. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenoemde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Daarnaast kan Stibat deze gegevens analyseren en gebruiken om haar diensten te verbeteren, maar resultaten van dergelijke analyses worden niet gedeeld met derden.

Links

Op onze website treft u links aan naar websites van andere bedrijven of instellingen. Stibat draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites, noch voor het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven of instellingen.

Beveiliging

Naast de door u zelf verstrekte gegevens, worden eventueel ook gegevens verzameld met betrekking tot uw bezoek aan onze site. We doen dit om de website zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, om trends te analyseren en om demografische informatie te verzamelen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt de browser zó instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Wellicht kunt u dan niet alle mogelijkheden van deze website gebruiken. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikte technieken. Niets van deze informatie is gelinkt aan personen.

Bijzondere batterijen

Brengt u bijzondere batterijen of accu’s op de Nederlandse markt? Dan bent u verplicht de afgedankte batterijen in te nemen. Stibat kan u daarbij helpen.

Huishoudelijke batterijen

Importeert of verkoopt u (producten met) batterijen? Dan verplicht de wet u deze ook weer in te nemen en te recyclen. Stibat neemt u deze verantwoordelijkheid graag uit handen.

Fietsaccu's

Verkoopt, produceert of importeert u elektrische fietsen? Dan bent u wettelijk verplicht de afgedankte fietsaccu’s in te nemen. Stibat kan u bij de inname en registratie onders