background navigation
Terug naar het overzicht

Ecotest

Duurzaamheid, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is voor organisaties steeds belangrijker om op een milieuvriendelijke manier te werken. Een onderdeel daarvan is het verantwoord omgaan met afgedankte batterijen en accu’s. Ecotest van Stibat helpt u daarbij.

Recyclingopbrengsten meten

Uit afgedankte batterijen en accu’s kunnen we grondstoffen terugwinnen en deze gebruiken om nieuwe producten te maken. Zo hoeven die grondstoffen niet uit de aarde gewonnen te worden. En dat is goed nieuws. Op die manier behouden we grondstoffen voor toekomstige generaties. Bovendien zorgt recycling, afhankelijk van het recyclingproces, voor minder uitstoot van CO₂ en giftige stoffen in het milieu dan dat deze uit de aarde worden gewonnen. Om inzichtelijk te maken wat het recyclen van afgedankte batterijen en accu’s nu precies oplevert, ontwikkelde Stibat Ecotest.

Inzicht in de keten

Ecotest maakt uw bedrijfsprestaties meetbaar. Zo ziet u snel waar verbetering in de keten mogelijk is. Ecotest maakt de impact van recycling op het milieu zichtbaar door vier elementen met elkaar te verbinden: het klimaateffect, de herwonnen grondstoffen, de vermeden giftige stoffen en de kostenbesparing. Ook beoordeelt de test of de recycling plaatsvindt conform EU-regels. Hiermee ontstaat een diep inzicht in de gehele keten vanaf het moment van het afdanken van batterijen en accu’s tot en met de recycling.

Prestaties en imago verbeteren

Ook levert Ecotest informatie op waarmee u enerzijds de prestaties en anderzijds het imago van uw bedrijf kunt verbeteren. U kunt deze (individuele) uitkomsten gebruiken in uw publicaties op het gebied van MVO, jaarverslagen en marketinguitingen.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactpersoon

Pieter Bremmer

Telefoon

079 - 363 20 90