background navigation

Gemeenten, afvalinzamelaars en milieustraten, helpen jullie mee?

Stibat houdt zich in Nederland bezig met het inzamelen van fietsaccu’s zodat deze kunnen worden gerecycled. Helaas zien we steeds vaker dat fietsaccu’s in het huisvuil belanden. Doordat mensen uit onwetendheid oude of kapotte fietsaccu’s bij het restafval gooien, neemt het risico op kortsluiting en branden toe. Samen met jullie willen wij consumenten optimaal voorlichten.

Download communicatiepakket

Gratis communicatiepakket

Speciaal voor gemeenten, afvalinzamelaars en milieustraten, hebben wij een (gratis) communicatiepakket ontwikkeld. Denk hierbij aan kant-en-klare teksten voor de website of afvalapp, maar ook aan geplastificeerde posters en inleverinstructies voor de milieustraat. Wil je als gemeente of milieustraat ook bijdragen aan een verantwoorde inzameling? Lees dan verder.

Hoe zit het ook alweer?

De regels schrijven voor dat consumenten hun oude of kapotte fietsaccu inleveren bij een fietsdealer (die als inleverpunt is aangesloten bij Stibat) of bij de milieustraat. Alleen: niet iedereen weet dat, met alle consequenties van dien. Fietsaccu’s zijn absoluut veilig in gebruik, maar vanwege de chemische samenstelling met lithium-ion zijn het wél krachtige energiebronnen. Dat betekent dat we er verantwoord mee om moeten gaan. Niet blootstellen aan volle zon, altijd de originele lader gebruiken en niet in de vuilnisbak gooien. Bij de afvalinzameling kan de accu in de pers van de vuilniswagen terechtkomen, waardoor hij geplet wordt en mogelijk oververhit raakt of kortsluiting maakt, waardoor de accucellen ontvlammen. Een gevaarlijke situatie, die Stibat samen met jullie wil voorkomen.

Ontzorgen

Het Stibat-communicatiepakket is bedoeld ter aanvulling op jullie eigen expertise en informatievoorziening. We willen gemeenten, afvalinzamelaars en milieustraten hiermee zo goed mogelijk ontzorgen. Ons gezamenlijke doel: de juiste informatie bij de juiste mensen terecht laten komen: bij de e-bikebezitters. Dat is een gevarieerd gezelschap: van jongeren tot gepensioneerden en van bakfietsouders tot mountainbikers. Veel fietsliefhebbers zijn milieubewust, dus de boodschap zal zeker aanslaan.

Download gratis volledig communicatiepakket

Het communicatiepakket is in zijn geheel gratis te downloaden als zip bestand via onderstaande button en bestaat uit:

Informatie om te plaatsen op website of zelf te verspreiden als drukwerk:

  • Waar kunnen consumenten hun batterijen en fietsaccu’s inleveren?
  • Waarom is het belangrijk om afgedankte fietsaccu’s in te leveren?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen als fietsaccu’s in het huisvuil belanden?
  • Hoe kunnen consumenten veilig met fietsaccu’s omgaan?

Informatie om over te nemen in afval app of website:

  • Waar kunnen lege batterijen en afgedankte fietsaccu’s ingeleverd worden?
  • Waarom is het belangrijk om afgedankte fietsaccu’s in te leveren?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen als fietsaccu’s in het huisvuil belanden?

Posters om in de KCA-ruimte te hangen:

  • Fietsaccu’s bevatten waardevolle metalen
  • Fietsaccu’s zijn krachtige energiebronnen

Download communicatiepakket (.zip)