background navigation

Instructies

Voor een veilige en verantwoorde omgang met afgedankte batterijen en accu’s, heeft Stibat verschillende instructiekaarten ontwikkeld. Er zijn instructies voor inleverpunten, fietsdealers, inzamelaars en basisscholen. Tevens zijn er enkele algemene instructies.

Via de instructiekaarten krijgt u meer informatie over de inzamelmiddelen, de verschillende soorten batterijen, de wet- en regelgeving, de innameplicht en een veilige omgang met afgedankte batterijen en accu’s. Ook komt aan de orde welke stappen u kunt nemen in geval van een incident.

Algemeen

Inleverpunten

Fietsdealer

Inzamelaars

Basisscholen

E-learningmodules

Meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.