background navigation
Terug naar Kennisbank

WEEE: e-waste verplichtingen

WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) richt zich op de inname en verwerking van e-waste, ofwel Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). De WEEE-richtlijn geldt voor producenten en importeurs van elektronica en elektrische apparatuur binnen EU-lidstaten. Zij moeten alle verkochte apparatuur registreren in het nationaal (W)EEE-register en minimaal 65 procent van het verkochte volume weer inzamelen. Ook verwerkers en exporteurs van e-waste moeten voldoen aan de WEEE-richtlijn.

WEEE in 5 punten

 1. WEEE is een Europese richtlijn over de inzameling van afgedankte elektr(on)ische apparatuur (e-waste)
 2. Onder WEEE vallen huishoudelijke apparatuur, verlichting, tv’s en computers
 3. De WEEE-richtlijn geldt voor producenten en importeurs van elektronica en verwerkers en exporteurs van e-waste
 4. Producenten en importeurs moeten minimaal 65 procent van het volume aan verkochte apparaten weer inzamelen
 5. Inzameling en registratie van e-waste kan via Stichting OPEN

WEEE: afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

De afkorting WEEE staat voor Waste of Electrical and Electronic Equipment, oftewel afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Onder elektr(on)ische apparaten vallen alle apparaten waar een stekker of oplader aan zit, zoals waterkokers, tv-schermen, koelkasten, computers en mobiele telefoons.

 • E-waste

WEEE is ook wel bekend onder de naam e-waste. Elektronische apparatuur is e-waste zodra het product niet meer gebruikt kan worden zoals is bedoeld. De oorzaak hiervan kan bijvoorbeeld een defect onderdeel of een beschadiging zijn.

WEEE is verdeeld over zes categorieën:

 • warmte- en koude uitwisselende apparatuur
 • schermen en monitoren
 • lampen
 • grote apparatuur
 • kleine apparatuur
 • kleine ICT

Inzameling van WEEE: goed voor het milieu

Uit elektr(on)ische apparaten kunnen vaak wel losse materialen worden hergebruikt. Dit vermindert de delving van nieuwe grondstoffen, zoals aluminium en goud, en bespaart een berg afval. Daarnaast zorgt de inzameling van elektronica ervoor dat er geen gevaarlijke stoffen in het milieu belanden. Binnen de EU moet elektr(on)ische apparatuur op de markt gemarkeerd zijn met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak.

Dit is de WEEE-richtlijn en zo voldoe je eraan

De WEEE-richtlijn is een Europese richtlijn die voorschrijft dat elke producent van elektrische of elektronische apparatuur ook verantwoordelijk is voor de inzameling ervan. De Nederlandse vertaling is vastgelegd in Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Volgens deze richtlijn dragen producenten zorg voor de inname en recycling van elektronisch afval (e-waste). Dat betekent dat zij alle elektr(on)ische apparatuur die ze op de markt brengen, moeten registreren in het Nationaal (W)EEE-register. Ook verwerkers en exporteurs van WEEE moeten zich registreren in het (W)EEE-register.

Verplichtingen voor producenten en importeurs

Volgens de Europese wetgeving moet elke producent minimaal 65 procent van de verkochte apparaten ook weer inzamelen. Dit percentage behelst het volume van de verkoop. Wanneer u bijvoorbeeld 100.000 kilo laptops op de markt brengt, moet u minimaal 65.000 kilo aan laptops innemen. Dat hoeft niet letterlijk hetzelfde apparaat te zijn als is verkocht, maar moet wel een vergelijkbaar product zijn. Voor vier verkochte laptops mag u dus niet een magnetron innemen, ook al is het volume gelijk.

E-waste registreren

Als producent of importeur van elektr(on)ische apparatuur kunt u zich aansluiten bij een afvalinzamelaar. In Nederland is er een landelijke organisatie voor de inzameling, recycling en rapportage van e-waste: Stichting OPEN. Stichting OPEN werkt samen met gecertificeerde afvalverwerkers in de Benelux, zoals Coolrec en Holland Recycling. Bij aanmelding via Stichting OPEN is uw bedrijf automatisch ingeschreven in het Nationaal WEEE-register.

De belangen van producenten worden bij Stichting OPEN ingebracht via (branche)organisaties. De volgende organisaties zijn aangesloten bij Stichting OPEN:

 • FIAR CE (geluids- en beeldelektronica)
 • LightRec (energiezuinige verlichting)
 • ANStEC (elektrische huishoudelijke apparaten)
 • NLdigital (ICT-apparatuur)
 • ZRN (Zonnepanelen)
 • SMR (professionele elektr(on)ische apparatuur)
 • SVEG (Elektrische gereedschappen)

Inzameling van WEEE met accu’s of batterijen

Batterijen en accu’s vallen zelf niet onder de WEEE-richtlijnen. Sommige apparaten met een stekker of oplader bevatten echter ook batterijen of een accu. Stichting OPEN en Stibat hebben een samenwerkingsverband bij de inzameling van e-waste. Beide organisaties verzorgen de inzameling van apparatuur met batterijen of een accu, zoals het inleveren van een oude laptop.

Batterijen en accu’s komen uiteindelijk terecht bij Stibat, dat namens Stichting Batterijen de inzameling van oude batterijen en accu’s in Nederland verzorgt. De overige elektronica-onderdelen gaan naar Stichting OPEN. Stibat Services verzorgt namens Stichting EPAC ook de inzameling van fietsaccu’s.

Eisen voor opslag WEEE met accu’s of batterijen

Voor de opslag van elektrische en elektronische apparatuur met batterijen of accu’s gelden voorschriften. Deze zijn samengevat in PGS 37, een document van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Inleverpunten WEEE voor consumenten

Stichting OPEN faciliteert – in samenwerking met Stibat – de (Wecycle)innamepunten van elektr(on)ische apparatuur. Voor de inzameling geldt een landelijk dekkend netwerk met tienduizend inleverpunten.

Deze innamepunten bevinden zich voornamelijk in winkels waar soortgelijke producten worden verkocht. Ook op andere locaties zijn inleverpunten te vinden, zoals in de milieustraat van de gemeente, bij scholen en bij sportclubs. In sommige gemeenten kan voor het ophalen van elektronische apparatuur een afspraak worden gemaakt met een ophaaldienst. Stichting OPEN verzamelt en registreert de ingezamelde apparatuur en brengt het – na sortering – naar een verwerker of exporteur van e-waste.

Meer informatie voor producenten en importeurs

Bent u producent of importeur van elektronica en elektrische apparatuur? En wilt u meer informatie over uw verplichtingen met betrekking tot de WEEE-richtlijn? Neem dan contact op met Stichting OPEN.

Meer informatie voor consumenten en bedrijven

Stichting OPEN roept Nederlanders op om elektrische apparaten te repareren, verkoperen, doneren of recyclen. Dit wordt ook wel ‘weyclen’ genoemd. Meer informatie over de waarde van gebruikte elektr(on)ische apparatuur is te vinden op watismijnapparaatwaard.nl. Meer informatie over inleverpunten voor recycling van e-waste? Kijk dan op wecycle.nl (consumenten) of wecyclevoorbedrijven.nl (bedrijven).