background navigation
Terug naar Kennisbank

WEEE: e-waste verplichtingen

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) richt zich op de verplichte inname en verwerking van e-waste, ofwel Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). De WEEE-richtlijn geldt voor producenten (fabrikanten en importeurs) van elektronica en elektrische apparatuur en voor verwerkers en exporteurs van e-waste binnen de EU-lidstaten.

Zij moeten alle verkochte huishoudelijke apparatuur, zoals verlichting, tv’s, koelkasten en computers, registreren in het nationaal (W)EEE-register en minimaal 65 procent van het verkochte volume ook weer inzamelen. Apparaten met batterijen en accu’s vallen onder WEEE als ze ook een stekker bevatten of met een stekker worden opgeladen, zoals een laptop of mobiele telefoon.

WEEE in 10 punten

 1. WEEE is de afkorting van Waste Electrical and Electronic Equipment
 2. Onder WEEE vallen onder meer huishoudelijke apparatuur, verlichting, tv’s en computers
 3. WEEE richt zich op de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), ook wel bekend als e-waste
 4. De WEEE-richtlijn geldt in de EU voor producenten van elektronica en voor verwerkers en exporteurs van e-waste
 5. Producenten van elektronica en elektrische apparatuur zijn verantwoordelijk voor de inname van apparatuur die ze op de markt hebben gebracht
 6. Producenten moeten alle verkochte elektronica en elektrische apparatuur registreren in het nationaal (W)EEE-register
 7. De WEEE-richtlijn schrijft voor dat ze minimaal 65 procent van het volume aan verkochte apparaten weer moeten inzamelen
 8. Producenten van elektronica kunnen zich direct of via een tussenvereniging aansluiten bij inzamelaars van elektronisch afval: Wecycle of Weee Nederland
 9. Stibat werkt voor de inzameling van apparaten met batterijen en accu’s samen met Wecycle
 10. Inzameling van e-waste gebeurt via inleverpunten bij winkels of gemeenten. Wecycle en Weee Nederland zorgen dat de ingezamelde WEEE bij verwerkers of exporteurs van e-waste terechtkomt

E-waste

De afkorting WEEE staat voor Waste Electrical and Electronic Equipment, oftewel afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. WEEE is ook wel bekend onder de naam e-waste. Onder elektr(on)ische apparaten vallen alle apparaten waar een stekker of oplader aan zit, zoals waterkokers, tv-schermen, koelkasten, computers en mobiele telefoons.

WEEE is verdeeld over zes categorieën:

 • warmte- en koude uitwisselende apparatuur
 • schermen en monitoren
 • lampen
 • grote apparatuur
 • kleine apparatuur
 • kleine ICT

Elektronische apparatuur is e-waste zodra het product niet meer gebruikt kan worden zoals is bedoeld. De oorzaak hiervan kan bijvoorbeeld een defect onderdeel of een beschadiging zijn. Uit elektr(on)ische apparaten kunnen vaak wel losse materialen worden hergebruikt. Dit vermindert de delving van nieuwe grondstoffen, zoals aluminium en goud, en bespaart een berg afval. Daarnaast zorgt de inzameling van elektronica ervoor dat er geen gevaarlijke stoffen in het milieu belanden. Binnen de EU moet elektr(on)ische apparatuur op de markt gemarkeerd zijn met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak.

WEEE-richtlijn

De WEEE-richtlijn is een Europese richtlijn die voorschrijft dat elke producent van elektrische of elektronische apparatuur ook verantwoordelijk is voor de inzameling ervan. De Nederlandse vertaling is vastgelegd in Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Volgens deze richtlijn dragen producenten zorg voor de inname en recycling van elektronisch afval (e-waste). Dat betekent dat zij alle elektr(on)ische apparatuur die ze op de markt brengen, moeten registreren in het Nationaal (W)EEE-register. Ook verwerkers en exporteurs van WEEE moeten zich registreren in het (W)EEE-register.

Verplichtingen

Volgens de Europese wetgeving moet elke producent minimaal 65 procent van de verkochte apparaten ook weer inzamelen. Dit percentage behelst het volume van de verkoop. Een producent die bijvoorbeeld 100.000 kilo laptops op de markt brengt, moet minimaal 65.000 kilo aan laptops innemen. Dat hoeft niet letterlijk hetzelfde apparaat te zijn als is verkocht, maar moet wel een vergelijkbaar product zijn. Voor vier verkochte laptops mag dus niet een magnetron worden ingenomen, ook al is het volume gelijk.

Ook voor de opslag van een aantal elektrische en elektronische apparatuur gelden voorschriften, die zijn samengevat in PGS 15: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Registratie

Producenten van elektr(on)isch apparatuur kunnen zich aansluiten bij een afvalinzamelaar. In Nederland zijn er twee landelijke organisaties voor de inzameling van e-waste: Weee Nederland en Wecycle. Zij werken samen met gecertificeerde afvalverwerkers in de Benelux, zoals Coolrec en Holland Recycling. Bij aanmelding via Weee Nederland of Wecycle ben je als bedrijf automatisch ingeschreven in het Nationaal WEEE-register.

De meeste producenten van elektr(on)ische apparatuur zijn aangesloten bij een productvereniging, een soort tussenorganisatie. Deze productverenigingen bepalen ook de tarieven voor de inzameling, per stuk of per kilo. In Nederland zijn er zes verschillende productverenigingen:

WEEE met accu’s of batterijen

Batterijen en accu’s vallen zelf niet onder de WEEE-richtlijnen. Sommige apparaten met een stekker of oplader bevatten echter ook batterijen of een accu. Wecycle en Stibat hebben een samenwerkingsverband bij de inzameling van e-waste. Beide organisaties verzorgen de inzameling van apparatuur met batterijen of een accu, zoals het inleveren van een oude laptop. Batterijen en accu’s komen uiteindelijk terecht bij Stibat, dat namens Stichting Batterijen de inzameling van oude batterijen en accu’s in Nederland verzorgt. De overige elektronica-onderdelen gaan naar Wecycle. Stibat Services verzorgt namens Stichting EPAC ook de inzameling van fietsaccu’s.

Inzameling van WEEE

Weee Nederland en Wecycle (in samenwerking met Stibat) faciliteren de innamepunten van elektr(on)ische apparatuur. Voor de inzameling geldt een landelijk dekkend netwerk met tienduizenden inleverpunten. Deze bevinden zich voornamelijk in winkels waar soortgelijke producten worden verkocht. Ook op andere locaties zijn inleverpunten te vinden, zoals in de milieustraat van de gemeente, bij scholen en bij sportclubs. In sommige gemeenten kan voor het ophalen van elektronische apparatuur een afspraak worden gemaakt met een ophaaldienst. Weee Nederland en Wecycle verzamelen en registeren de ingezamelde apparatuur en brengen het – na sortering in de milieustraat – naar een verwerker of exporteur van e-waste.

Meer informatie?

Bent u producent (fabrikant of importeur) van elektronica en elektrische apparatuur? En wilt u meer informatie over uw verplichtingen met betrekking tot de WEEE-richtlijn? Neem dan contact op met Wecycle.

Naar Wecycle