background navigation
Terug

Aanpassing tarieven 2021

Het inzamelresultaat is in 2019 gestegen naar 50,6 procent. Het bestuur van Stichting Batterijen verwacht dat de stijging dit jaar doorzet en dat het resultaat opnieuw boven de vijftig procent uitkomt. Deze structurele groei leidt tot structureel hogere kosten van de afvalbeheersstructuur. De verwachting is dat in 2020 de inzamelkosten circa zeven procent hoger zullen uitkomen ten opzichte van 2019 en de recyclekosten zo’n veertien procent.

Op grond van deze sterke, structurele kostenstijging heeft het bestuur besloten de beheerbijdrage met ingang van 1 januari 2021 met vijf procent te verhogen. Deze aanpassing valt binnen de marge voor een tariefswijziging in de Algemeen Verbindend Verklaring.

Het bestuur heeft eerder vermeld dat het overweegt de tegemoetkoming in de administratieve lasten af te bouwen. Deze tegemoetkoming zal in 2021 ongemoeid blijven. In 2022 zal deze tegemoetkoming worden aangepast in de tarieven. Het bestuur zal de deelnemers hierover tijdig informeren.