background navigation
Terug

Afvalbeheersbijdrage voor fietsaccu’s algemeen verbindend verklaard

Alle producenten en importeurs die e-bikes en fietsaccu’s voor het eerst op de Nederlandse markt brengen hebben volgens het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid om deze ook weer in te nemen en te recyclen. Om dit efficiënt te regelen hebben de producenten en importeurs van e-bikes en fietsaccu’s in 2015 een collectief opgericht: Stichting EPAC, met als uitvoeringsorganisatie Stichting Stibat Services (Stibat). Met ingang van 1 juli 2022 geldt voor de collectieve inzameling en verwerking van fietsaccu’s een zogeheten algemeen verbindendverklaring (AVV). Dat betekent dat alle producenten en importeurs die e-bikes en fietsaccu’s voor het eerst op de Nederlandse markt brengen een afvalbeheersbijdrage moeten betalen aan Stichting EPAC.

Wet- en regelgeving

Het is wel zo eerlijk dat iedere producent en importeur meebetaalt aan het inzamelen en recyclen. Maar veel bedrijven blijken de wet- en regelgeving rondom batterijen niet te kennen. Alle producenten en importeurs van e-bikes en fietsaccu’s betalen een beheerbijdrage per fietsaccu aan Stichting EPAC. Met dat geld wordt een landelijk dekkend netwerk van inleverpunten onderhouden en is er een ophaalservice waarmee de fietsaccu’s verantwoord worden ingezameld en volgens wet- en regelgeving worden gerecycled. Ook worden eindgebruikers actief geïnformeerd over het belang van gescheiden inzameling. De uitvoering van al deze taken ligt bij Stibat.

Eerlijke kostenverdeling

Meer dan 125 producenten en importeurs hebben zich al aangesloten bij Stichting EPAC. Het komt natuurlijk voor dat fietsaccu’s van niet bij Stichting EPAC aangesloten bedrijven in de inzameling terechtkomen. Om het eerlijk te houden, is het inzamel- en verwerkingssysteem nu dankzij de AVV als norm vastgelegd. Iedereen die e-bike’s en fietsaccu’s voor het eerst op de Nederlandse markt brengt betaalt dus mee, en zo worden de kosten van inzameling en recycling eerlijk verdeeld.

Bijdragen aan inzamelsysteem

Vanaf 1 juli zal er actief worden gehandhaafd. Bedrijven die nog geen bijdragen leveren aan de kosten van het systeem hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het collectief van Stichting EPAC. Hierover kunnen zij contact opnemen met uitvoeringsorganisatie Stibat. Voor bedrijven die al zijn aangesloten bij Stichting EPAC verandert er niets. Zij voldoen immers al aan de eisen uit de AVV.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de AVV of over de wet- en regelgeving rondom fietsaccu’s? Neem contact op met Harm Noorman van Stibat via telefoonnummer 079 – 363 20 90 of e-mailadres [email protected].