background navigation
Terug

AVV verdeelt kosten inzameling eerlijk

Sinds eind vorig jaar is het collectieve systeem voor inzameling en verwerking van Stichting Batterijen algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle producenten die draagbare batterijen op de Nederlandse markt brengen een afvalbeerbijdrage moeten betalen. Maar bedrijven blijken vaak nog onbekend met de wet- en regelgeving rondom batterijen. Bent u al aangesloten bij Stichting Batterijen? Dan voldoet u al aan de eisen uit de algemeen verbindendverklaring (AVV). En zorgt u voor een level playing field.

Uitgebreid netwerk

Als producent (fabrikant en importeur) van batterijen en accu’s moet u voldoen aan de wettelijke producentenverplichting. Dat betekent onder andere dat u de batterijen en accu’s die u op de Nederlandse markt brengt, weer moet inzamelen en recyclen. Om dat te realiseren, betaalt u een beheerbijdrage per batterij. Met het geld onderhoudt Stibat een uitgebreid netwerk van inleverpunten, verzorgt een ophaalservice en laat de batterijen recyclen. Ook zorgt Stibat voor voorlichting aan consumenten.

Eerlijk

Inmiddels zijn ruim 1.000 producenten aangesloten, maar uiteraard kunnen batterijen van bedrijven die niet aangesloten zijn, ook in de inzamelbakken van Stibat terechtkomen. Om het eerlijk te houden voor uitvoeringsorganisaties, is het landelijk dekkend netwerk van Stibat nu dankzij de AVV als norm vastgelegd. Door aan te sluiten bij Stibat, worden de kosten van inzameling en recycling eerlijk verdeeld.

Taak

Met de algemeen verbindendverklaring heeft Stibat er ook een taak bij: we sporen bedrijven op die – bijvoorbeeld uit onwetendheid – geen beheerbijdrage betalen. Stibat licht de bedrijven voor en kan ze (mocht het nodig zijn) aanschrijven, aanmanen en in het uiterste geval voor de civiele rechter brengen. Maar is uw bedrijf al aangesloten? Dan voldoet u sowieso aan alle wettelijke eisen.

Meer weten

Meer weten over de AVV of de wet- en regelgeving rondom batterijen en accu’s? Neem contact op met Harm Noorman via telefoonnummer 079 – 363 20 90 of e-mailadres [email protected].