background navigation
Terug

Beheerbijdrage Stichting Batterijen en Stichting EPAC blijft gelijk in 2019

Bedrijven die zijn aangesloten bij het collectief van Stichting Batterijen, ARN en/of Stichting EPAC betalen een beheerbijdrage per batterij en/of accu die zij op de Nederlandse markt hebben gebracht. De hoogte van deze beheerbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2019 zullen de tarieven van Stichting Batterijen en Stichting EPAC niet worden aangepast. Daarmee blijft de beheerbijdrage gelijk aan het prijsniveau van 2018. De tarieven van ARN vindt u op de website www.arn.nl.

Bijdrage inzamelsysteem voor batterijen en accu’s

Bedrijven die batterijen en accu’s produceren of importeren zijn verplicht om bij te dragen aan de kosten van het inzamelsysteem voor batterijen en accu’s. De hoogte van de beheerbijdrage is afhankelijk van het aantal batterijen en accu’s die zij op de markt brengen en de gewichtscategorie waarin de batterijen en accu’s vallen. Met deze bijdrage bekostigt uitvoeringsorganisatie Stibat het transport, de sortering en de recycling van lege batterijen. Ook de ontwikkeling van publiekscampagnes wordt uit de beheerbijdrage betaald.

Geen verhoging ondanks ambitieuze inzameldoelstellingen

Ondanks de zeer ambitieuze wettelijke inzameldoelstellingen, zal er voor Stichting Batterijen en Stichting EPAC in 2019 geen tariefswijziging plaatsvinden. Ook de tegemoetkoming op de beheerbijdrage wordt in 2019 gecontinueerd. Deze is opnieuw vastgesteld op 20% van de beheerbijdrage exclusief btw en zal op elke factuur per opgaveperiode in mindering worden gebracht. De tegemoetkoming geldt niet voor accu’s bestemd voor aandrijving van elektrische fietsen.

Meer weten?

De tarievenlijst voor 2019 is per e-mail naar alle deelnemers van het collectief van Stichting Batterijen, ARN en Stichting EPAC toegestuurd. Heeft u nog aanvullende vragen, dan zijn wij u uiteraard graag van dienst. U kunt contact opnemen met Stibat via deelnemerszaken@stibat.nl of telefonisch contact opnemen met Harm Noorman via telefoonnummer 079-3632090.

Neem contact op