background navigation
Terug

Herinnering: de tarieven voor batterijen wijzigen per 2022

De Europese Commissie is er duidelijk over: er moeten veel meer afgedankte draagbare batterijen en accu’s ingezameld en gerecycled worden. Dat is goed voor het milieu, maar hoe meer we inzamelen, hoe hoger de kosten. Die kosten betalen we uit de beheerbijdrage die elke producent en importeur aan Stibat afdraagt per nieuwe op de markt gebrachte batterij. Daarom zijn er per 1 januari 2022 twee belangrijke tariefswijzigingen. Ten eerste gaat de beheerbijdrage per batterij omhoog en ten tweede vervalt uw tegemoetkoming.

Hogere beheerbijdrage

Wie is aangesloten bij Stichting Batterijen betaalt een beheerbijdrage. Dit is een vast bedrag per nieuw op de markt gebrachte batterij op basis van gewicht en chemisch systeem. Om aan de nieuwe, flink hogere inzameldoelstelling te voldoen, gaat de beheerbijdrage omhoog. De belangrijkste verandering betreft de tarieven voor batterijen in categorie I tot en met VI. Waar we voorheen geen bijdrage vroegen voor batterijen van lood, doen we dat nu wel. Ook worden NiMh-batterijen vanaf 2022 apart beprijsd. Wat deze tariefswijziging verder voor u betekent, leest u in het tarievenoverzicht.

Geen tegemoetkoming meer

In de afgelopen jaren ontving u van Stichting Batterijen een tegemoetkoming in de administratieve lasten. Deze tegemoetkoming bedroeg 20% op de facturen die u per opgaveperiode ontving. Vanaf 1 januari 2022 komt de tegemoetkoming te vervallen. Als producent of importeur heeft u immers minder werk aan de verplichte batterijenopgave. Het aantal periodieke opgaves is beperkt en dankzij myBatbase is de opgave geautomatiseerd en vereenvoudigd. Daarbij kunt u voor extra ondersteuning altijd rekenen op Stibat.

Werken aan inzameldoelstelling

De tariefswijzigingen zijn onderdeel van het plan van aanpak dat Stichting Batterijen voor 2022 tot en met 2025 heeft geformuleerd. Met de gelden die door de tariefswijzigingen vrijkomen, zetten we vol in op het realiseren van de inzameldoelstelling. U kunt ervan uitgaan dat wij het logistieke proces rondom de inzameling, sortering en recycling van afgedankte batterijen en accu’s zullen blijven bekostigen. Precies zoals u dat van ons gewend bent. Zo kunnen wij de duurzame lijn van de afgelopen 25 jaar doorzetten.