background navigation
Terug

Klant voorop bij nieuwe kwaliteitsnorm ISO 9001

Stibat hecht sterk aan kwaliteit. Daarom heeft Stibat zich getoetst aan én is gecertificeerd volgens de nieuwste eisen uit de norm ISO 9001 2015. Joas van Lent, manager Logistiek en Recycling: “De focus ligt nog meer bij de klanten.”

De ISO-norm biedt een raamwerk waarmee bedrijven kunnen onderzoeken of ze voldoen aan wet- en regelgeving, aan de behoeften van hun klanten en aanvullende eisen die het bedrijf zelf stelt. Een onafhankelijke organisatie stelt vervolgens vast of het bedrijf ook daadwerkelijk aan de normeisen voldoet. Stibat was al gecertificeerd voor de ISO-norm uit 2008, maar is nu ook gecertificeerd voor de nieuwste norm uit 2015.

Processen bijstellen

Mooi aan ISO 9001 2015 is dat klanten nog meer aandacht krijgen binnen het kwaliteitssysteem. De behoeften van klanten en andere belanghebbenden – zoals de medewerkers, de branchegenoten en het bestuur – is een belangrijk onderwerp. Joas: “Neem bijvoorbeeld de klachtenafhandeling. We ontwikkelden een vaste procedure voor de registratie en de afhandeling. Eventuele klachten bespreken we daarnaast wekelijks in het managementteam. Op basis daarvan kunnen we processen bijstellen en de service verbeteren.”

Risico’s analyseren

Verder bevat de nieuwe versie niet alleen een set algemene eisen, maar daagt het organisaties ook uit om hun risico’s te analyseren. Daarvoor moet allereerst helder zijn wie de stakeholders zijn, wat zij willen en verwachten. “Zoals onze klanten, de inleverpunten en het sorteercentrum”, vertelt Joas. “Een essentieel thema daarbij is veiligheid. Tijdens het transport van de batterijen, maar ook bij de opslag bij de bedrijven zelf. Mogelijkheden zagen we bijvoorbeeld bij de sortering; door de batterijen op een andere manier op chemie te sorteren, kan dit efficiënter. Zo brachten we onze kansen en risico’s systematisch in kaart binnen de context van onze organisatie. Die kennis gebruikten we vervolgens om het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren.”

Continue verbetering

Uiteraard evalueert ISO ook of Stibat aan wet- en regelgeving voldoet. Joas: “De ISO-norm vraagt continue verbetering van de kwaliteitsprestaties, onze werkwijze en de klanttevredenheid. Dankzij ISO kunnen we onze bedrijfsprocessen beter afstemmen op de klantvraag.”