background navigation
Terug

Klopt de batterijenopgave wel? Stibat helpt!

Voor veel organisaties is het weer gedaan voor dit jaar: de batterijenopgave in myBatbase. Maar hoe weet je dat je de opgave voor jouw organisatie correct hebt ingevuld? Om te zorgen dat dit goed gebeurt en Stibat dus de juiste cijfers aan de overheid rapporteert, bieden we ondersteuning. Zo is er bijvoorbeeld een helpdesk én bezoeken we jaarlijks een aantal aangesloten bedrijven om de batterijenopgave extra te onderzoeken.

Helpdesk

De batterijenopgave kan in sommige gevallen best complex zijn. Bijvoorbeeld als er veel verschillende typen batterijen zijn en/of als een bedrijf producten met batterijen importeert en vervolgens verkoopt in het buitenland. Ook bij het corrigeren van een eerdere opgave kan hulp welkom zijn. Stibat ondersteunt klanten waar mogelijk. Bijvoorbeeld met onze telefonische helpdesk en op verzoek komen we langs om bij de opgave te assisteren. Mede op basis van de input van onze klanten passen wij het digitale opgavesysteem (myBatbase) regelmatig aan om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Verificatiebezoek

Daarnaast laat Stibat jaarlijks de opgaven van dertig tot veertig klanten (van de door hen op de Nederlandse markt gebrachte batterijen) door onze accountant checken: het verificatiebezoek. Tijdens het bezoek brengen we in kaart hoe de periodieke opgave tot stand kwam, of de juiste batterijen (chemisch systeem en gewicht) en de correcte aantallen zijn opgegeven. Ook besteden we aandacht aan de verwerking van de retourartikelen, de import en export en of gebruikgemaakt kan worden van de exportregeling.

Wettelijk vereiste

Op die manier zorgen we voor goede en volledige opgaven voor het rapporteren van de Nederlandse cijfers aan de Europese Commissie. Het is immers een wettelijk vereiste en dus belangrijk dat de opgave inhoudelijk juist is. Voor de uitgekozen organisaties is het bovendien een extra steuntje in de rug en een reminder om komende opgave in te vullen. Zo nodig corrigeren we samen de opgave.

Meer weten?

Bel of mail met Harm Noorman of Carolina Boer op 079-3632090 of deelnemerszaken@stibat.nl.