background navigation
Terug

Nederland zamelde in 2022 ruim 4,4 miljoen kilo batterijen en fietsaccu’s in voor recycling

Ook in 2022 hebben we, samen met onze partners, hard gewerkt om zo veel mogelijk afgedankte batterijen en fietsaccu’s in te zamelen. In totaal is er 4,4 miljoen kilo ingeleverd bij de ruim 27 duizend inleverpunten. Zo blijkt uit het recent gepubliceerde jaarverslag 2022 van Stichting Stibat Services. 

Splitsing binnen inzamelpercentage

Meer dan ooit vinden we het belangrijk om het behaalde inzamelpercentage te splitsen. Dit geeft een zuiverder beeld van de behaalde resultaten. De wettelijk voorgeschreven rekenmethodiek voor het inzamelpercentage houdt namelijk geen rekening met de toegenomen gebruiksduur van batterijen en de jaarlijkse stijging van de verkoop van batterijen. Als we lithium niet meerekenen, realiseerden we een inzamelpercentage van maar liefst 56,7%. Inclusief lithiumbatterijen behaalden we een inzamelpercentage van 41,4%.  

Voorzitter aan het woord

Iris Kieft, bestuursvoorzitter van Stichting Stibat Services zegt over het bovenstaande: “Het tot doel gestelde inzamelpercentage is in feite een percentage van het gemiddelde gewicht van de verkochte batterijen in 2022, 2021 en 2020. Van de honderd laptops die verkocht worden, zouden de batterijen van 45 laptops – want de doelstelling is 45% – binnen drie jaar na de verkoopdatum ingezameld moeten worden. In de praktijk pakt dat echter anders uit, want lithiumbatterijen gaan veel langer mee dan drie jaar. En wat niet beschikbaar is voor inzameling, kan nu eenmaal niet worden ingezameld.”

Jong geleerd is oud gedaan

Kinderen zijn de toekomst en jong geleerd is oud gedaan. We hebben in 2022 extra ingezet op deze doelgroep, door naast ons reguliere scholen-inzamelproject (met op dit moment ruim 4 duizend basisscholen als inleverpunt) een ludieke Batterijen Battle te organiseren. Hierdoor hebben we in 2022 op de scholen ruim 174 duizend kilo lege batterijen opgehaald. Dat is ruim 100 duizend kilo meer dan vorig jaar.

Positieve impact op het milieu

Stichting Stibat Services houdt de inzameling en logistiek van batterijen en accu’s, met name in dichtbevolkte gebieden, zo milieuvriendelijk mogelijk. In 2022 is dankzij onze duurzame werkwijze 2,6 miljoen kilo aan CO2-uitstoot vermeden en de uitstoot van 190 miljoen kilo aan giftige stoffen voorkomen. Met de inzameling van fietsaccu’s is 656 duizend kilo aan CO2-uitstoot vermeden en de uitstoot van 41 miljoen kilo aan giftige stoffen voorkomen.

Download jaarverslag 2022