background navigation
Terug

Nieuw type batterij: lithium-thionyl

Per 1 januari 2023 introduceren we een nieuw type batterij in ons myBatbase opgaveportaal: lithium-thionyl-chloridebatterijen. Dit zijn niet-oplaadbare lithiumbatterijen die vooral voorkomen in de industrie. Thionyl is lastig te recyclen en het aantal lithium-thionylbatterijen stijgt. Daarmee stijgt ook de beheerbijdrage voor dit type batterij.

Wat betekent dit voor u als deelnemer?

Allereerst is het van belang dat u de batterijlijst van uw organisatie aanpast: lithium-thionyl wordt een nieuwe groep in myBatbase. Waar u voorheen alle lithiumbatterijen opgaf onder het kopje ‘lithium’, moet u nu onderscheid maken tussen lithiumbatterijen en lithium-thionylbatterijen. Verwijder de artikelen of batterijen die een ‘lithium’ code hebben gekregen en voeg deze artikelen of batterijen opnieuw toe met een ‘lithium-thionyl’ code. Dit doet u in het blad ‘Opgaven’. De codes vindt u in het totaaloverzicht batterijen bij ‘Informatie’.

De beheerbijdrage voor de thionylbatterijen stijgt, doordat de recyclingskosten voor thionyl relatief veel hoger (geworden) zijn dan voor de andere chemische systemen, zoals lithium-ion. Thionyl is een schadelijke stof, waardoor we merken dat er in Europa weinig recyclers zijn die het recycleproces op zich neemt. En dat terwijl het aantal lithium-thionylbatterijen toeneemt. Door deze ontwikkelingen kunnen de kosten voor de inzameling, opslag en recycling mogelijk nog verder stijgen in 2023. Deze kosten berekenen we ook door aan producenten en importeurs van dit type batterij.

Hoe zit het met de recycling van thionyl?

Recycling van metalen uit lithium is complex vanwege de hoge energiedichtheid. Lithiumbatterijen worden eerst gesorteerd, ontmanteld, geschredderd en tot slot gezeefd. Daarna winnen recyclers verschillende metalen terug uit lithium. Lithium-thionylbatterijen bevatten thionylchloride: een bijtende vloeistof die tijdens het recylingproces schadelijke dampen veroorzaakt.

Waar vind je lithium-thionylbatterijen in de markt?

Lithium-thionyl-chloride (LTC, of chemisch afgekort met Li-ScoCl2) valt onder de groep ‘lithium’ en is een niet-oplaadbare, primaire batterij die vooral wordt gebruikt voor industriële toepassingen. Denk aan militaire, medische, beveiligings- marine- en offshoretoepassingen. Ook komt thionyl voor in de lucht- en ruimtevaartindustrie, bij de spoorwegen, defensie, in telecommunicatie, GPS- en noodstroomsystemen.

De batterijen gaan lang mee; tien tot veertig jaar en komen voor in de formaten A, AA, AAA, ½ AA, 2/3 A, 2/3 AA, C, D, DD of E Block. Voor industriële toepassingen worden de batterijen vaak geschakeld, waardoor het totaalgewicht veel groter kan worden.

Meer weten?

Informatie over de nieuwe tarieven voor 2023 vindt u in dit blog en in de tarievenlijst 2023. Heeft u vragen? Neem telefonisch contact op met Carolina Boer via 079 – 363 2090 of stuur een e-mail naar [email protected].