background navigation
Terug

Nieuwe Europese Batterijenverordening binnenkort van kracht

Het Europees Parlement heeft de nieuwe Batterijenverordening goedgekeurd. Deze nieuwe verordening komt voort uit de Europese Green Deal en het circulaire-economieplan van de EU en treedt vanaf 17 augustus 2023 definitief in werking. Daarmee vervalt de huidige Europese batterijrichtlijn. Voor producenten en importeurs brengt de nieuwe verordening ook nieuwe verplichtingen met zich mee.

Wat betekent de verordening?

Producenten en importeurs moeten straks aan een groot aantal nieuwe regels en verplichtingen voldoen. We hebben hieronder een aantal belangrijke regels en verplichtingen op een rij gezet.

Belangrijk: de verordening onderscheidt vijf typen batterijen. Niet voor alle typen gelden dezelfde verplichtingen. In de infographic van onze Belgische collega’s van Bebat staan de verschillende verplichtingen bij de vijf categorieën batterijen.

 

1. Duurzaamheids- en veiligheidseisen

Veel van de nieuwe voorschriften gaan over duurzaamheid en veiligheid. De producenten en importeurs moeten consumenten over veel zaken gaan informeren, zoals:

 • een koolstofvoetafdruk over de hele levenscyclus van een batterij berekenen;
 • informatie geven over prestatie- en duurzaamheidsparameters van een batterij;
 • informatie geven over hoe consumenten batterijen moeten gebruiken, verwijderen en vervangen;
 • aangeven hoeveel gerecycled lood, kobalt, nikkel of lithium in de batterij zit.

2. Etiketterings-en informatievoorschriften

Ook de etiketten op en informatie over de batterijen gaan er anders uitzien. Zo moet u:

 • een batterij een QR-code, een identificatie- en/of serienummer en een fysiek etiket geven en de fabricagedatum en de datum waarop de batterij op de markt komt vermelden;
 • een batterijmanagementsysteem (BMS) bijhouden met data over parameters.

3. Conformiteitsbeoordeling

Om de conformiteit van batterijen te kunnen beoordelen dienen producenten en importeurs  straks de conformiteit van een batterij aangeven en een CE-markering op de batterij plaatsen.

4. Zorgvuldigheidsverplichtingen

Ook dienen producenten en importeurs straks te voldoen aan zorgvuldigheidsverplichtingen. Deze gaan over toeleveringsketens, milieuoverwegingen, mensenrechten, veiligheid en gezondheid.

5. Batterijpaspoort

Daarnaast is het de bedoeling dat producenten en importeurs een batterijpaspoort aan een batterij koppelen, waarin de naam van de batterijproducent, de samenstelling van de batterij, de koolstofvoetafdruk, de werking van de batterij en de verwachte levensduur vermeld staan.

6. Registratie

U moet zich straks registreren als producent, zodat een bevoegde autoriteit kan controleren of u de voorschriften voor het beheer van afgedankte batterijen volgt.

7. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Er komen uitgebreidere regels voor producenten en importeurs die batterijen voor het eerst op de markt brengen. Via een netwerk van inleverpunten financieren en organiseren zij onder andere de gescheiden inzameling en verwerking van afgedankte batterijen.

8. Hergebruik en recycling

Ten slotte kent de verordening ook een aantal hergebruik- en recyclingvoorschriften. Zo moet u:

 • een minimumniveau van materialen voor end-of-life batterijen terugwinnen;
 • voldoen aan de minimale recycling-efficiëntie (uitgedrukt in gemiddeld gewicht).

Al met al komen er met de nieuwe verordening nogal wat (nieuwe) regels en voorschriften uw kant op. Wilt u weten wat alle verplichtingen precies inhouden en voor u betekenen? Raadpleeg dan dit uitgebreide document van onze Belgische collega’s van Bebat. Hier staat alles over de nieuwe verordening en over de vraag wat die exact voor u betekent. Wilt u liever een snel en globaal overzicht? Check dan deze handige infographic van Bebat.

Wanneer gaat de nieuwe verordening in?

Op 17 augustus 2023, 20 dagen na de publicatie van de verordening gaat een deel van de verplichtingen in. Sommige verplichtingen gaan pas later in. Een overzicht van de precieze data bevindt zich ook in de infographic.

Waarom komt de EU met deze nieuwe verordening?

De nieuwe Europese Batterijenverordening komt voort uit de Europese Green Deal en het circulaire-economieplan van de EU. De Europese Commissie wil met de verordening:

 • Europees geharmoniseerde productnormen voor batterijen realiseren;
 • een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen opzetten;
 • negatieve milieueffecten van batterijen verminderen.

Heeft u vragen?

Antwoord op veelgestelde vragen vindt u ook in de infographic en het dossier van Bebat. Heeft u na lezing daarvan toch nog vragen over de verordening en uw verplichtingen? Dan beantwoorden we uw vragen natuurlijk graag. U kunt contact opnemen met Harm Noorman, manager Producenten Services, via [email protected].

Download dossier (Bebat)

Download infographic (Bebat)