background navigation
Terug

PGS 37-2: Opslag van lithiumbatterijen en -accu’s: hoe doet u het veilig?

Werkt u met de opslag van lithiumbatterijen en -accu’s? Dan zijn er risico’s die in sommige gevallen tot kortsluiting en uiteindelijk brand kunnen leiden. Tot nu waren er geen regels voor de opslag van lithiumbatterijen en er is nog niet bij alle gebruikers kennis over. Daar brengen de PGS-richtlijnen verandering in.

In dit blog lichten we toe wat PGS 37 voor u betekent.

Risico’s bij opslag lithiumbatterijen en -accu’s

Lithiumbatterijen en -accu’s kunnen instabiel worden bij overladen, diepontladen en hoge én lage temperaturen. Ook beschadigingen door vallen of stoten kunnen er voor zorgen dat batterijen en accu’s instabiel worden. U herkent instabiele batterijen aan rook, warmte of een vreemde geur. Instabiliteit kan in het uiterste geval weer leiden tot kortsluiting en spontane ontbranding waarbij giftige stoffen vrijkomen. Bij het blussen van de brand ontstaat giftig bluswater, wat weer een gevaar vormt voor brandweermensen, andere hulpverleners, omstanders en bewoners.

Wat is PGS 37?

PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. In een PGS-richtlijn staan de belangrijkste risico’s rondom omgevings- en brandveiligheid. Ook beschrijft een PGS-richtlijn de maatregelen om die veiligheid te vergroten en risico’s op incidenten en nadelige gevolgen daarvan te verkleinen. Voor lithiumbatterijen en -accu’s gelden twee PGS-richtlijnen: PGS 37-1 en PGS 37-2.

PGS 37-1 richt zich op Energie Opslag Systemen (EOS) waarin grote hoeveelheden energie worden opgeslagen – ook wel ‘buurtbatterijen’ genoemd. PGS 37-2 gaat over de opslag van lithiumhoudende energiedragers. Vooral die PGS 37-2-richtlijn is van belang voor Stibat, onze ketenpartners en voor gebruikers die lithiumbatterijen (tijdelijk) opslaan.

Eerste versie PGS 37-2

Voordat een PGS-richtlijn officieel tot stand komt, is er altijd ruimte voor feedback uit het werkveld. Tot eind mei 2022 gold dat ook voor de eerste versie van de PGS 37-2. De verwachting is dat in 2023 de officiële definitieve regelgeving rond is. Toch kunt u zich nu alvast voorbereiden op de maatregelen die u straks moet nemen. Bekijk de conceptversie van de PGS 37-2 via deze link. Let op: er kunnen dus nog wijzigingen volgen.

Hoe nu verder?

In de eerste versie van de PGS 37-2 stond een aantal maatregelen die in het werkveld van Stibat en haar ketenpartners praktisch onuitvoerbaar zijn. Als Stibat hebben we onze zienswijze ingediend en de werkgroep PGS 37-2 opgeroepen om een apart scenario uit te werken voor afgedankte energiedragers die (tijdelijk) worden opgeslagen bij (sorteer)bedrijven en inzamelaars van consumentenbatterijen en accu’s.

Wij vinden namelijk dat de maatregelen voor sorteerbedrijven en inzamelaars proportioneel en praktisch uitvoerbaar moeten zijn, zodat zij hun inzamelactiviteiten kunnen voortzetten. Hiermee behouden consumenten en andere ‘eindgebruikers’ het inlevergemak, en kunnen we dat zelfs vergroten. Daarnaast blijft maatwerk in maatregelen nodig die zijn afgestemd op het type bedrijf, op de samenstelling van de mix batterijen (% lithiumbatterijen) en op het volume.

Benieuwd naar meer informatie? Bekijk hier ons artikel over de PGS-37 met de volledige informatie en beschrijving van de richtlijn die van kracht gaat in 2024.