background navigation
Terug

Stibat tekent het Grondstoffenakkoord

Nederland wil zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen. In 2050 zou de Nederlandse economie zelfs volledig moeten draaien op herbruikbare stoffen. Om dat voor elkaar te krijgen, werken bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen via het Grondstoffenakkoord. Ook Stibat doet mee.

Nederland circulair in 2050

Het Grondstoffenakkoord komt voort uit het rijksbrede programma Circulaire Economie: Nederland Circulair in 2050. In het programma Circulaire Economie staat wat bedrijven en overheden kunnen doen om zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen, producten en diensten. Met het Grondstoffenakkoord gaan de bedrijven, overheden en instellingen daarop dieper in. Zo beschrijft het akkoord de concrete afspraken om de ambities te realiseren. Het Grondstoffenakkoord legt daarmee de basis voor een recycle-economie en is de beginstap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van de aarde aan te pakken.

Inzamelen, hergebruiken, onderhouden, opknappen

Ook Stibat ondertekende het Grondstoffenakkoord. Het akkoord sluit immers perfect aan bij de doelstellingen van Stibat: het inzamelen, hergebruiken, onderhouden, opknappen en recyclen van batterijen en accu’s. Zo doen de afgelopen jaren steeds meer spelers een beroep op Stibat. Producenten en importeurs van batterijen, maar óók andere spelers in de circulaire economie. Denk aan bedrijven die accu’s repareren en daarbij te maken hebben met afgedankte cellen. Of bedrijven die gebruikte accu’s opnieuw in de markt zetten en daarbij tegen administratie aanlopen. Als hét kennis- en servicecentrum rond batterijen en accu’s helpt Stibat ze mobiele energiedragers zo lang mogelijk in het maatschappelijk verkeer te houden.

Andere bedrijven

Andere bedrijven en organisaties die meewerken zijn onder andere – namens het kabinet – staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het interprovinciaal Overleg, innovatie startups en financiële instellingen en milieuorganisaties. Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan. Op basis van dit akkoord bouwen de bedrijven, overheden en organisaties aan transitieagenda’s die ze de komende vijf jaar gezamenlijk uitvoeren.