background navigation
Terug

Stibat werkt aan veilige én praktische regelgeving voor de opslag van lithiumbatterijen

Stibat weet als geen ander hoe belangrijk veilige opslag voor lithiumbatterijen is. Toch zijn er nog maar weinig wettelijke richtlijnen op dit gebied. Tijd voor actie, vond Stibat, samen met andere betrokken partijen.

Al bijna 25 jaar ervaring heeft Stibat met het recyclen, het vervoer en dus ook de opslag van batterijen en accu’s. Daarbij staat veiligheid altijd centraal. Met de enorme opkomst van lithiumbatterijen is dat zelfs nóg belangrijker geworden. Lithiumbatterijen gaan langer mee en ze zijn ook veel krachtiger dan gewone batterijen. Door het lithium kunnen de batterijen bijvoorbeeld sneller ontbranden bij beschadiging, blootstelling aan hitte of contact met water. Het is daarom belangrijk om er veilig mee om te gaan.

Bestaande wetgeving

Inmiddels is er wel regelgeving op het vlak van vervoer: het ADR. In het ADR staat hoe gevaarlijke stoffen, zoals lithiumbatterijen, vervoerd of behandeld moeten worden. Het lastige daarbij zijn alle verschillende interpretaties en uitzonderingen. Zo moet een nieuwe batterij anders behandeld worden voor transport dan een afgedankte of een beschadigde batterij. Dat vraagt veel kennis en tijd. En daarin zit juist de kern: hoe zorg je dat regelgeving voor lithiumbatterijen zowel veilig als praktisch is?

Nieuw: wetgeving voor opslag

Voor de opslag van lithiumbatterijen staan de regels nog in de kinderschoenen. Organisaties gebruiken daarvoor de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS), maar lithiumbatterijen worden daarin niet specifiek benoemd. Toch stellen verschillende betrokken partijen wél al eisen aan de opslag, zoals verzekeraars en de veiligheidsregio (waarin onder andere brandweer en politie samenwerken). Ieder vanuit hun eigen expertise. Bij de veiligheidsregio en verzekeraars staat veiligheid voorop, terwijl andere betrokken partijen groot belang hechten aan de praktische uitvoerbaarheid van de regelgeving. Brandblussers, blusinstallaties, vluchtdeuren, brandwerende muren of een compartimenterende opslagruimte. Volgens sommige organisatie moeten ze juist wel aanwezig zijn, volgens andere juist niet.

Vanuit alle hoeken

Mede op initiatief van Stibat is nu een werkgroep samengesteld. Hierin zitten de verschillende belangenverengingen: BOVAG, de RAI Vereniging, ARN, Stiba (brancheorganisatie voertuigdemontagebedrijven), het Verbond van Verzekeraars, ondernemersvereniging Evofenedex, de veiligheidsregio en natuurlijk Stibat en Stichting EPAC. Op die manier komt input van allerlei verschillende invalshoeken en zorgen we dat de regels in de praktijk ook écht te volgen zijn. Het doel is tot een gezamenlijke, praktische richtlijn te komen: de PGS37. En deze vervolgens te standaardiseren via de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut NEN.

Goede richtlijn

Wat dan goede regels zouden zijn? Een mooi voorbeeld is de richtlijn voor vuurwerk. Klein siervuurwerk is gewoon in de supermarkten verkrijgbaar. Bijzonder vuurwerk wordt op een speciale manier verkocht en opgeslagen, maar mag wel tentoongesteld worden in een showroom. Dat zouden we voor lithiumbatterijen ook kunnen afspreken. Daarnaast zullen we aparte afspraken maken voor de behandeling van nieuwe batterijen, van afgedankte batterijen en batterijen in gebruik. Veilig én praktisch dus.

Meer weten over de veilige opslag van lithiumbatterijen? Of de nieuwe wetgeving? Neem contact op met Pieter Bremmer via telefoonnummer 079 – 363 20 90 of e-mailadres [email protected].