background navigation
Terug

Tarieven voor beheerbijdrage wijzigen in 2023

Steeds meer consumenten, bedrijven en instellingen zetten zich in voor recycling, een duurzame samenleving en een circulaire economie. Dat is ook nodig, want de Europese Commissie wil dat er meer afgedankte draagbare batterijen en accu’s ingezameld en gerecycled worden.

Samen werken aan een duurzame toekomst

Om meer batterijen en accu’s in te kunnen zamelen, is verder investeren noodzakelijk. We zetten meer marketing in om aan de inzameldoelstelling te voldoen en er zijn forse prijsstijgingen bij het transport en de verwerking van batterijen en accu’s. Die kosten betalen we uit de beheerbijdrage die elke deelnemer aan het collectief afdraagt per nieuwe op de markt gebrachte batterij.

Op grond van deze ontwikkelingen heeft het bestuur van Stichting Batterijen besloten om de beheerbijdrage in 2023 met 5% te verhogen. Deze verhoging geldt voor bijna alle typen draagbare batterijen. De nieuwe groep lithium-thionylbatterijen vallen onder een apart tarief, waarover later dit jaar meer bekend wordt.

De tarieven voor de beheerbijdrage van fietsaccu’s (Stichting EPAC) blijven in 2023 gelijk aan die van 2022, in afwachting van de resultaten van een verblijftijdsonderzoek en de nieuwe regelgeving. Mogelijk dat er in 2023 tussentijds nog een aanpassing benodigd is van de tarieven voor fietsaccu’s.

Bekijk de tarieven voor 2023