background navigation
Terug

Afvalbeheersbijdrage voor batterijen en accu’s algemeen verbindend verklaard

Bedrijven die draagbare batterijen en accu’s produceren of importeren zijn vanaf 22 oktober 2018 verplicht om bij te dragen aan het inzamelsysteem voor batterijen en accu’s. Vanaf die datum gaat namelijk een algemeen verbindendverklaring (AVV) gelden. De aangesloten bedrijven bij Stichting Batterijen voldoen al aan de eisen uit de AVV.

Ruim twintig jaar geleden ging de wettelijke producentenverplichting in voor producenten van batterijen en accu’s. Dat betekent dat sinds die tijd alle producenten (fabrikanten en importeurs) die batterijen en accu’s op de Nederlandse markt brengen, verplicht zijn deze ook weer in te zamelen en te recyclen. Om dit efficiënt te regelen – tegen een redelijk kostenniveau – richtten de producenten een collectief op: Stichting Batterijen, met als uitvoeringsorganisatie Stibat. Inmiddels zijn ruim 900 producenten aangesloten.

Algemeen verbindendverklaring (AVV)

Stibat heeft namens Stichting Batterijen een aanvraag voor een AVV van het bestaande inzamelsysteem voor draagbare batterijen en accu’s ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze is door de staatssecretaris op 22 oktober 2018 definitief verbindend verklaard voor een periode van 5 jaar. De AVV vormt de financiële basis voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen en dient ter financiering van het inzamel- en verwerkingssysteem voor batterijen en accu’s.

Handhaving

Bedrijven die draagbare batterijen en accu’s produceren of importeren zijn door de AVV verplicht om bij te dragen aan de kosten van het systeem (voor inzameling en verwerking van de batterijen). Stibat kan met de afgegeven AVV bedrijven, die deze verplichting hebben, aanschrijven en (vervolgens) aanmanen. Stibat kan bedrijven, die niet voldoen aan de verplichting, voor de civiele rechter brengen. De handhavende rol van de overheid blijft bestaan; Stibat kan zogenoemde Free Riders (bedrijven die niet voldoen aan de verplichting) nog steeds melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Over Stibat

Stibat organiseert sinds 1995 als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van lege batterijen in Nederland. In meer dan tweeëntwintig jaar tijd bouwde de stichting een landelijk dekkend inzamelnetwerk van ruim 24.000 inleverpunten op bij winkels en scholen. Stibat biedt dé oplossing voor het verantwoord inzamelen en recyclen van batterijen. Kijk voor meer informatie over Stibat en de producentenverplichting op www.stibat.nl.