background navigation
Terug

Batterijen uit bedrijfsleven nog te vaak bij restafval

Afgedankte batterijen en accu’s belanden bij bedrijven nog te vaak in het restafval. Dat is zonde, want batterijen en accu’s zitten vol bruikbare metalen, zoals ijzer, lood, zink, mangaan, kobalt en nikkel. Deze metalen zijn nodig voor het maken van nieuwe producten. Denk aan fietsen, kranen, pannen, brilmonturen, maar ook leidingen en dakgoten. Voor bedrijfsafval gelden sinds dit jaar bovendien nieuwe regels, waardoor afvalscheiding vaak zelfs verplicht is. Stichting Stibat Services, de organisatie die zich in Nederland bezighoudt met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s, start daarom vandaag een campagne gericht op het bedrijfsleven. Tijdens deze campagne kunnen bedrijven de Batterij Bewaarbox Zakelijk gratis aanvragen.

Hoewel veel bedrijven duurzaam willen ondernemen, is de afvalscheiding en -inzameling lang niet altijd goed geregeld. Met name in het MKB valt nog heel wat terrein te winnen. Batterijen slingeren veelal rond in bureaulades en kasten, of worden in de prullenbak gegooid. De batterijen komen dan met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer gerecycled worden. Bovendien is het niet veilig om batterijen in de prullenbak weg te gooien, omdat er kortsluiting kan ontstaan, met mogelijk brand als gevolg.

Gewijzigd beleidskader Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3)

Voor het scheiden van bedrijfsafval gelden sinds dit jaar nieuwe regels. Deze zijn afhankelijk van de bedrijfssituatie, maar de meeste bedrijven zijn verplicht om hun dagelijkse afvalstromen te scheiden. Batterijen dienen ook gescheiden ingeleverd te worden. Op 2 maart 2021 is de gewijzigde LAP3 inwerking getreden: het landelijk afvalbeheerplan zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Batterij Bewaarbox Zakelijk

Met de Batterij Bewaarbox Zakelijk biedt Stibat Services bedrijven een laagdrempelig hulpmiddel bij het inzamelen. Tijdens de campagne, die vandaag start, kunnen bedrijven deze gratis aanvragen.

“Ondernemers zijn zich vaak niet bewust van de grote hoeveelheden afgedankte batterijen en accu’s op kantoor. We willen met onze campagne meer bewustwording creëren en ondernemers oproepen ook hún steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Het is een kleine moeite om de metalen uit batterijen een tweede leven te geven”, vertelt Arie de Jong, directeur van Stibat Services.

Oproep aan het MKB

‘Heb je hart voor de zaak én voor het milieu? Vraag dan nu de Batterij Bewaarbox Zakelijk aan voor op kantoor.’ Dat is de oproep van Stibat Services aan het MKB. Van 15 november tot en met 15 december is de Bewaarbox gratis aan te vragen. De aanvrager ontvangt de Bewaarbox met een promotiepakket om de collega’s aan te sporen hun gebruikte batterijen en accu’s in te leveren. Meer informatie is te vinden op www.batterijbewaarbox.nl.

Wanneer de Batterij Bewaarbox Zakelijk vol is, kunnen de batterijen bij een van de ruim 27.000 inleverpunten van Stibat Services ingeleverd worden óf door de afvalvalinzamelaar van het bedrijf worden opgehaald. Zo komen de batterijen en accu’s alsnog bij Stibat Services terecht. Stibat Services zorgt er vervolgens voor dat deze op een veilige en verantwoorde wijze worden gerecycled.

Over Stichting Stibat Services

Als non-profitorganisatie houdt Stibat Services zich bezig met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s. Stibat Services ontzorgt bedrijven en instellingen door uitvoering te geven aan hun wettelijke verplichting en door het bieden van verantwoorde diensten en oplossingen die bijdragen aan een beter milieu. Stibat Services streeft naar maximaal hergebruik van grondstoffen en zorgt voor een veilige verwerking van batterijen en accu’s volgens nationale en Europese wet- en regelgeving. Kijk voor meer informatie op: www.stibat.nl en www.legebatterijen.nl.