background navigation
Terug

Lege batterijen zitten nog vol bruikbare metalen

Vandaag lanceert Stibat de landelijke campagne ‘In elke lege batterij zit nog een plus, inleveren dus!’ Stibat is de organisatie die zich bezighoudt met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s. Met deze motiverende campagne informeert Stibat de consument dat ingezamelde lege batterijen waardevolle metalen bevatten, zoals ijzer, lood, zink, mangaan, kobalt en nikkel. Die zijn nodig voor het maken van fietsen, brilmonturen, pannen, bestek, leidingen, dakgoten… en nog veel meer. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld Nederlands huishouden 118 batterijen telt. Met de campagne wil Stibat Nederlanders wijzen op de recyclewaarde van lege batterijen.

“Door lege batterijen in te leveren, draag je als consument bij aan een duurzamere wereld. Als we de metalen uit batterijen hergebruiken, hoeven we minder nieuwe grondstoffen uit de natuur te winnen. Dat vervolgens met die metalen jouw nieuwe pannenset wordt gemaakt of de fiets van je kind, maakt het natuurlijk hartstikke concreet voor mensen. En leuk, omdat het bewijs wordt geleverd dat het inleveren van lege batterijen écht loont”, vertelt Arie de Jong, directeur van Stibat.

3 miljoen kilo CO2-uitstoot

De Ecotest van Stibat maakt inzichtelijk wat het inzamelen en recyclen van lege batterijen oplevert. In 2019 zijn in Nederland 8,76 miljoen kilo draagbare batterijen op de markt gebracht. Stibat heeft in dat jaar 4,60 miljoen kilo lege daagbare batterijen ingezameld. Met dit ingezamelde aantal heeft Stibat 3 miljoen kilo aan CO2-uitstoot vermeden. En bovendien 49 miljoen kilo aan giftige stoffen voorkomen. In juni maakt Stibat de resultaten over 2020 bekend.

Duurzame drijfveren

In december 2020 heeft Stibat met Motivaction kwalitatief onderzoek gedaan naar houding en gedrag van mensen ten opzichte van het inleveren van lege batterijen. Wat zijn daarbij drempels, wat zijn drijvers. De conclusie is dat de inleverbereidheid bij mensen vrij hoog is: ze vinden het ‘logisch’ om hun lege batterijen gescheiden in te leveren. Zij vinden het ook een kleine moeite. Toch doen ze het nog lang niet altijd, want er slingeren gemiddeld 11 lege batterijen in huis en 10 stuks zitten nog verstopt in afgedankte apparatuur. De meeste mensen blijken geen idee te hebben wat er met ingeleverde batterijen wordt gedaan en missen hiermee de motivatie om ze gescheiden in te leveren. Daarom gaat de campagne over hergebruik.

Met de campagne wil Stibat een positieve mindset bij de consument creëren. Door met een functionele boodschap mensen in het hart raken. En aan te sluiten bij de duurzame drijfveren die mensen hebben, zodat ze vanuit een intrinsieke motivatie hun lege batterijen inleveren.

Over Stibat

Als non-profitorganisatie houdt Stibat zich bezig met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s. We ontzorgen bedrijven en instellingen door uitvoering te geven aan hun wettelijke verplichting. En door het bieden van verantwoorde diensten en oplossingen die bijdragen aan een beter milieu. Stibat streeft naar maximaal hergebruik van grondstoffen en zorgt voor een veilige verwerking van batterijen en accu’s volgens nationale en Europese wet- en regelgeving. Stibat is in 1995 gestart. Kijk voor meer informatie op: www.stibat.nl en www.legebatterijen.nl.