background navigation
Terug

Nederland opnieuw in Europese top van succesvolle batterijeninzameling

Europese organisaties die batterijen inzamelen voor recycling stonden vorig jaar voor een grote uitdaging. Het minimaal te behalen inzamelpercentage was in 2016 maar liefst 20 procent hoger dan het jaar ervoor. De Nederlandse organisatie Stibat deed daar zelfs nog een schepje bovenop. In plaats van de wettelijk vastgestelde 45 procent, zamelde Stibat 48,9 procent in. Een prachtig resultaat.

Andere jaren schommelde het resultaat van Stibat ook al rond de 45 procent, maar dit jaar deed het er écht toe. Voorzitter Laurens ten Horn: “Juist nu de grens van 45 procent er voor het eerst formeel toe deed, is het fijn om klanten te verblijden met een schitterende 48,9 procent.” Batterijen inzamelen is slechts één van de kerntaken. Daarnaast verzorgt Stibat een landelijk dekkend inzamelnetwerk voor batterijen, realiseert het een vastgestelde recycledoelstelling én wijst het consumenten op het belang van de gescheiden inzameling van afgedankte batterijen en accu’s. De resultaten over vorig jaar waren ook op deze punten uitstekend, zo is te lezen in het jaarverslag 2016.

Innovatie

Helemaal nieuw in 2016 was de Europese Compliance Tool. Een innovatie van Stibat waarmee internationale bedrijven in één keer opgave kunnen doen voor alle Europese landen. Ze kunnen niet alleen het aantal op de markt gebrachte batterijen centraal doorgeven, ook andere vormen van waste zijn in de tool verwerkt. Dat scheelt bedrijven een geweldige hoeveelheid administratieve handelingen. Stibat maakt het bedrijven zo steeds makkelijker om bij te dragen aan een schoner milieu en een circulaire economie.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Directeur Jan Bartels noemt in het jaarverslag een toegenomen verantwoordelijkheidsbesef dat heerst in de maatschappij. “Het aantal spelers dat een beroep op ons doet, breidt steeds verder uit. Steeds meer organisaties vinden het belangrijk goed om te gaan met batterijen en accu’s. Het is geen moeten meer, maar willen.” Hij kondigt een interessante koerswijziging aan die hiermee samenhangt. De nadruk verschuift langzaam maar zeker van recycling naar hergebruik. “Vol vertrouwen en inspiratie verkennen we de mogelijkheden en creëren we kansen. Het wordt een mooi nieuw jaar.”

Over Stibat

Als non-profitorganisatie biedt Stibat verantwoorde diensten en oplossingen die bijdragen aan een circulaire economie van batterijen en accu’s. Stibat streeft naar maximaal hergebruik van producten en grondstoffen en zorgt voor een veilige en verantwoorde verwerking van batterijen en accu’s volgens nationale en Europese wet- en regelgeving. Kijk voor meer informatie op www.stibat.nl.

Het jaarverslag vindt u hier.