background navigation
Terug

Producentenorganisaties bundelen krachten voor inzameling afgedankte apparaten, batterijen en accu’s

Stichting OPEN, Stichting Batterijen, Stichting EPAC en Stichting Stibat Services starten een onderzoek met de intentie om nog dit jaar tot een bestuurlijke en operationele integratie te komen. Daarmee slaan de producentenorganisaties voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten en batterijen de handen ineen voor de inzameling, sortering en recycling van afgedankte apparaten en batterijen.

De organisaties willen optimaal en efficiënt bijdragen aan het terugwinnen van grondstoffen uit afgedankte apparaten, batterijen en accu’s. Zij doen dit vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het realiseren van een volledig circulaire economie.

De samenwerking leidt tot krachtige, eenduidige communicatie met consumenten en bedrijfsmatige gebruikers over het gescheiden inleveren van apparaten, ingebouwde en losse batterijen en fietsaccu’s. Dat is van groot belang, zeker nu steeds meer elektrische apparaten snoerloos worden en op een accu of batterij werken.

De samenwerking leidt ook tot grotere efficiëntie bij de invulling van de producentenverantwoordelijkheid voor producenten en importeurs. Er zijn immers grote overeenkomsten in de uitvoeringsprocessen voor elektrische en elektronische apparaten en batterijen, zoals de opgave van de hoeveelheid op de markt gebrachte producten, de inning van de afvalbeheerbijdrage en de rapportage aan de overheid. Bovendien kent het fijnmazige inzamelnetwerk een grote overlap.

Steven van Eijck, bestuursvoorzitter Stichting OPEN: “Dit is een volstrekt logische stap gezien de ontwikkeling van elektrische apparaten en de maatschappelijke en politieke ambitie om vanuit een grondstoffenbenadering te komen tot een circulaire economie. Bovendien sluit het beter aan op de belevingswereld van de markt. Met een gezamenlijke aanpak vergroten we onze communicatiekracht en maken we de totale keten van inzameling, hergebruik en recycling nog sterker.”

Eric Jan Schipper, bestuursvoorzitter Stichting Batterijen: “De producenten van draagbare batterijen en accu’s zien deze ontwikkeling als een grote stap voorwaarts. Die geeft ons meer slagkracht en maakt het mogelijk de inzameling, hergebruik en recycling van alle soorten batterijen, los of ingebouwd, effectiever en efficiënter te organiseren.”

Dick Zwaveling, bestuursvoorzitter Stichting Stibat Services: “Deze samenwerking biedt grote operationele voordelen bij het inzamelen en verwerken van alle afgedankte batterijen en accu’s. Dit biedt bovendien perspectief om alle kennis en ervaring die we de afgelopen decennia hebben opgebouwd, met een bredere scope in te zetten.”

René Veenhuizen, bestuursvoorzitter Stichting EPAC: “De samenwerking is een goede stap voor de toekomst op weg naar een efficiënt en volledig hergebruik van grondstoffen. Vooral nu consumenten steeds meer elektrische fietsen gaan gebruiken, is het van het grootste belang om de toekomstige inzameling en hergebruik zo efficiënt mogelijk te organiseren.”


Over Stichting OPEN
Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) is, namens alle (ruim 3.500) producenten van elektrische apparaten in Nederland, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste. Ons doel is om de wettelijke inzameldoelstelling van 65% te behalen én e-waste circulair te maken. Dit doen we samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners. Onder de naam Wecycle voeren we campagnes om de inzameling en recycling van e-waste te stimuleren. Consumenten en professionals kunnen hun e-waste gratis inleveren bij een van onze 13.000 Wecycle-inleverpunten door het hele land.

Over Stichting Batterijen
Stichting Batterijen vormt een collectief van ruim 1.400 aangesloten producenten en importeurs van draagbare en industriële batterijen. Stichting Batterijen geeft opdracht aan Stichting Stibat Services om uitvoering te geven aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat Stichting Stibat Services onder andere zorg draagt voor de inleverpunten, het ophalen van de batterijen en accu’s, de sortering en recycling van deze batterijen.

Over Stichting EPAC
Stichting EPAC vormt een collectief van ruim 120 producenten en importeurs van fietsaccu’s. Stichting EPAC geeft opdracht aan Stichting Stibat Services om fietsaccu’s eenvoudig, veilig en verantwoord in te zamelen en te recyclen. Dit betekent dat Stichting Stibat Services onder andere zorg draagt voor de inleverpunten, het ophalen van de fietsaccu’s, de sortering en recycling van deze accu’s. Stichting EPAC wordt begeleid en gemonitord door een Raad van Advies, bestaande uit de RAI Vereniging en de BOVAG.

Over Stichting Stibat Services (Stibat)
Als non-profitorganisatie houdt Stichting Stibat Services zich bezig met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s. We ontzorgen bedrijven en instellingen door uitvoering te geven aan hun wettelijke verplichting en door het bieden van verantwoorde diensten en oplossingen die bijdragen aan een beter milieu. Stichting Stibat Services streeft naar maximaal hergebruik van grondstoffen en zorgt voor een veilige verwerking van batterijen en accu’s volgens nationale en Europese wet- en regelgeving. Kijk voor meer informatie op: www.stibat.nl en www.legebatterijen.nl.