background navigation
Terug naar Over Stibat

Het Stibat partnerlogo

Bedrijven die bij Stibat zijn aangesloten mogen het Stibat partnerlogo voeren om aan te tonen dat zij voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Wet- en regelgeving batterijen en accu’s

In Nederland is een wet- en regelgeving van kracht waar fabrikanten, importeurs en distributeurs van batterijen en accu’s aan moeten voldoen. Deze regelgeving spreekt fabrikanten, importeurs en distribiteurs aan op hun verantwoordelijkheid om de schadelijkheid van batterijen en accu’s voor het milieu te verminderen. Zo zijn deze bedrijven wettelijk verplicht om afgedankte batterijen en accu’s in te zamelen en te recyclen.

Als bedrijf is het niet eenvoudig om individueel te voldoen aan deze wet- en regelgeving. Daarom hebben veel bedrijven de uitvoering van hun wettelijke verplichting uitbesteed aan Stibat.

Het Stibat partnerlogo

Bedrijven die bij Stibat zijn aangesloten mogen het Stibat partnerlogo voeren. Met het Stibat partnerlogo:

  • Toont het bedrijf aan dat deze voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent batterijen en accu’s;
  • Vergroot het bedrijf het consumentenvertrouwen in het verminderen van schadelijkheid van batterijen en accu’s voor het milieu.

Meer informatie

Bedrijven die bij Stibat zijn aangesloten kunnen het partnerlogo downloaden via de link die zij van Stibat hebben ontvangen. Meer weten? Neem voor meer informatie contact met ons op.