background navigation

Privacy beleid

Stichting Stibat Services, handelend onder de naam Stibat, gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.

Stibat beschermt de privacy van haar relaties en websitebezoekers conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stibat zal de door u geregistreerde persoonsgegevens, niet delen met derden, tenzij dit uitdrukkelijk aan u is vermeld en u daartoe toestemming heeft gegeven of dat dit vanwege verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming noodzakelijk is. Door onze websites, portalen en applicaties te gebruiken, gaat u akkoord met de wijze waarop Stibat persoonsgegevens verzamelt, bewaart en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

Websites, portalen en applicaties

Dit privacy beleid is van toepassing op de volgende websites, portalen en applicaties:

    Overige:
  • online winacties
  • winacties op beurzen en evenementen
  • (digitale) nieuwsbrieven

Andere (occasionele) websites, portalen, apps en digitale platformen van Stibat vallen onder hetzelfde privacy beleid.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u op onze websites, portalen en applicaties invult (zoals uw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer), worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te kunnen nemen om de services te verstrekken waar u om heeft gevraagd, u op de hoogte te brengen wanneer u gewonnen heeft bij deelname aan een winactie of het versturen van de prijs, om algemene en gepersonaliseerde dienstverlening aan te kunnen bieden voor facturatie, nieuwsbrieven, aanbiedingen die nuttig zijn voor de gebruiker zoals bijvoorbeeld scholenacties, het verkrijgen van gebruikersbeoordelingen via surveys, het beantwoorden van uw vragen of om te reageren op uw opmerkingen. Wij kunnen derden gebruiken om ons te helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens en wij verlangen van deze derden dat zij ons privacy beleid naleven en voldoen aan overige gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gevolgd. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenoemde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de websites, portalen en applicaties beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Daarnaast kan Stibat deze gegevens analyseren en gebruiken om haar diensten te verbeteren, maar resultaten van dergelijke analyses worden niet gedeeld met derden.

We maken gebruik van de “Lookalike Audiences-functie” aangeboden door Facebook, die Facebook in staat stelt om advertenties weer te geven aan Facebook-gebruikers met profielkenmerken die lijken op de uwe. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden voor Custom Audiences, beschikbaar op www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en de naleving van juridische verplichtingen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Bij een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens binnen 2 maanden verwijderen. Stuur uw verzoek naar [email protected] waarbij u gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is of een geldige identificatie zoals een kopie van je identiteitskaart. Hierdoor kunnen we verifiëren dat u daadwerkelijk de aangegeven persoon bent. Ook heeft u het recht om bezwaren kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Op onze website treft u links aan naar websites van andere bedrijven of instellingen. Stibat draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites, noch voor het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven of instellingen.

Beveiliging

Naast de door uzelf verstrekte gegevens, worden eventueel ook gegevens verzameld met betrekking tot uw bezoek aan onze website. We doen dit om de website zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, om trends te analyseren en om demografische informatie te verzamelen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt de browser zó instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Wellicht kunt u dan niet alle mogelijkheden van deze website gebruiken. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Niets van deze informatie is gelinkt aan personen. Meer informatie over cookies kunt u terugvinden in ons Cookiebeleid.

Veranderingen in dit privacy beleid

Wij kunnen dit privacy beleid aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken erin te verwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij u via e-mail op de hoogte stellen (via het e-mailadres dat bij ons bekend is) of door middel van een kennisgeving op onze websites en applicaties voorafgaand aan het in werking treden van de verandering.

Heeft u vragen over ons privacy beleid, dan helpen we u graag. U kunt ons bereiken via [email protected].