background navigation

Heeft uw bedrijf producenten verantwoordelijkheid?

Produceert of importeert u (producten met ingebouwde) batterijen en/of accu’s? En verkoopt u deze aan Nederlandse bedrijven of consumenten? Dan heeft u een producentenverantwoordelijkheid. Voor u geldt het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008. Dat betekent dat u onder andere de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid heeft om afgedankte batterijen en accu’s in te zamelen en te recyclen.

Doe de check!

Het is belangrijk om te weten of de producentenverantwoordelijkheid op uw bedrijf van toepassing is. Beantwoord onderstaande vragen en zie meteen het resultaat. Daarna weet u welke vervolgstappen u moet nemen.