background navigation

Stichting Batterijen

Stichting Batterijen is opgericht in 1995 en vormt een collectief van ruim 1.500 aangesloten producenten en importeursBekijk hier de bedrijven die zijn aangesloten bij het collectief van Stichting Batterijen  van draagbare en industriële batterijen. Het bestuur van Stichting Batterijen telt vier bestuursleden:

  • Eric-Jan Schipper (Onafhankelijk), voorzitter
  • Marco Kroes (Varta), penningmeester
  • Koen van Hirtum (Duracell), lid
  • Eelco Smit (Philips Domestic Appliances), lid

De directeur van Stichting Batterijen is Gemma Warmerdam.

Stichting Batterijen geeft opdracht aan Stibat om uitvoering te geven aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat Stibat onder andere zorg draagt voor de inleverpunten, het ophalen van de batterijen en accu’s, de sortering en recycling van deze batterijen.

Producentenverantwoordelijkheid

Producenten van (producten met ingebouwde) batterijen en accu’s hebben een producentenverantwoordelijkheid. Voor hen geldt het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008Lees meer over het besluit beheer batterijen en accu's 2008 . Dat betekent dat zij de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid hebben om afgedankte batterijen en accu’s in te zamelen en te recyclen.

De producentenverantwoordelijkheid omvat de volgende kerntaken:

  • Het realiseren van het wettelijk vastgestelde inzamelpercentage;
  • Het verzorgen van een landelijk dekkend netwerk van inleverpunten;
  • Het realiseren van de wettelijk vastgestelde recyclingefficiency;
  • Consumenten informeren over het belang van gescheiden inzameling.

Daarnaast moeten zij hun bedrijf registreren als producent of importeur én rapporteren aan de overheid van het gewicht batterijen is dat zij jaarlijks op de Nederlandse markt brengen. Stichting Batterijen biedt een collectief inname- en verwerkingsplan om aan deze producentenverantwoordelijkheid te voldoen.

Algemeen Verbindend Verklaring

Al meer dan 25 jaar geeft Stichting Batterijen namens haar deelnemers (producenten/importeurs) invulling aan de producentenverantwoordelijkheid voor batterijen. Sinds 2018 is dat collectieve systeem voor draagbare batterijen en accu’s Algemeen Verbindend Verklaard. De huidige AVV van het collectieve systeem loopt af en dient te worden hernieuwd. De nieuwe AVV wordt aangevraagd door Stichting Batterijen en Stichting OPEN gezamenlijk. Stichting Batterijen als belangenbehartiger en Stichting OPEN als de producentenorganisatie van het collectieve systeem. Lees meer over de nieuwe AVV Aanvraag.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Stibat. Wilt u zich als producent of importeur aanmelden bij Stichting Batterijen? Download onderstaand registratieformulier.

Download registratieformulier