background navigation

Stichting Batterijen

Stichting Batterijen is opgericht in 1995 en vormt een collectief van ruim 1.500 aangesloten producenten en importeursBekijk hier de bedrijven die zijn aangesloten bij het collectief van Stichting Batterijen  van draagbare en industriële batterijen. Het bestuur van Stichting Batterijen telt vier bestuursleden:

  • Eric-Jan Schipper (Intergamma), voorzitter
  • Marco Kroes (Varta), penningmeester
  • Koen van Hirtum (Duracell), lid
  • Eelco Smit (Philips), lid

De secretarisrol wordt verzorgd door de directeur, Eric Ruyters.

Stichting Batterijen geeft opdracht aan Stibat om uitvoering te geven aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat Stibat onder andere zorg draagt voor de inleverpunten, het ophalen van de batterijen en accu’s, de sortering en recycling van deze batterijen.

Producentenverantwoordelijkheid

Producenten van (producten met ingebouwde) batterijen en accu’s hebben een producentenverantwoordelijkheid. Voor hen geldt het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008Lees meer over het besluit beheer batterijen en accu's 2008 . Dat betekent dat zij de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid hebben om afgedankte batterijen en accu’s in te zamelen en te recyclen.

De producentenverantwoordelijkheid omvat de volgende kerntaken:

  • Het realiseren van het wettelijk vastgestelde inzamelpercentage;
  • Het verzorgen van een landelijk dekkend netwerk van inleverpunten;
  • Het realiseren van de wettelijk vastgestelde recyclingefficiency;
  • Consumenten informeren over het belang van gescheiden inzameling.

Daarnaast moeten zij hun bedrijf registreren als producent of importeur én rapporteren aan de overheid van het gewicht batterijen is dat zij jaarlijks op de Nederlandse markt brengen. Stichting Batterijen biedt een collectief inname- en verwerkingsplan om aan deze producentenverantwoordelijkheid te voldoen.

Uitvoeringsorganisatie Stibat

Stibat zorgt namens Stichting Batterijen voor de uitvoering van de wettelijke producentenverantwoordelijkheid. Zij zijn het vaste aanspreekpunt waar producenten zich kunnen aanmelden voor het collectief en alle betrokken partijen met hun vragen terecht kunnen.

Algemeen Verbindend Verklaring

Stichting Batterijen heeft namens haar deelnemers een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van het bestaande collectief inname- en verwerkingsplan ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Ministerie heeft deze aanvraag goedgekeurd met een geldigheid van vijf jaar. Dit betekent dat iedereen die in Nederland batterijen/accu’s op de markt brengt verplicht is om per batterij een beheerbijdrage te betalen aan Stichting Batterijen. Met die beheerbijdrage worden alle kosten gedekt die nodig zijn voor de invulling van de producentenverantwoordelijkheid. Zodoende worden alle producenten verplicht bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van batterijen en accu’s in Nederland en dat is wel zo eerlijk. Ook betekent de AVV dat elke inname- en verwerkingsstructuur voor batterijen en accu’s in Nederland wordt getoetst aan de bestaande inname- en verwerkingsstructuur van Stichting Batterijen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Stibat. Wilt u zich als producent of importeur aanmelden bij Stichting Batterijen? Download onderstaand registratieformulier.

Download registratieformulier